دردودل... يه دنيا دلم گرفته؟؟؟

(منو رها کن از این فکر تنهایی..)

حاضرم قسم بخورم

تو هم به فکر منی حاضرم قسم بخورم

همین زمان علنی حاضرم قسم بخورم 

 

به شوق وصل تو هر روز روزه میگیرم

و با چنین دهنی حاضرم قسم بخورم 

 

که مثل من تو هم از این فراق دلتنگی

به فکر آمدنی حاضرم قسم بخورم 

 

تو در میان کسانیکه بینشان هستی

طلای در لجنی حاضرم قسم بخورم 

 

سکوت میکنی اما در انتهای سکوت

لبالب از سخنی حاضرم قسم بخورم 

 

دلت بهانه و جمعی به فکر صید تو اند

برای اینکه زنی حاضرم قسم بخورم 

 

از این غزل خوشت آمد و مانده ای که از آن

چگونه دل بکنی حاضرم قسم بخورم....

[ دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 19:49 ] [ شی وا.ش ] [ ]

گفت دیده است مرا؛ اینکه کجا یادش نیست

همه چیزم شده و هیچ مرا یادش نیست

این ستاره به همه راه نشان می داده ست

حال نوبت که رسیده‌ ست به ما یادش نیست

قصه ام را همه خواندند، چگونه است که او

خاطرات ِ من ِانگشت نما یادش نیست؟

بعد ِمن چند نفر کشته، خدا می داند

آن قدر هست که دیگر همه را یادش نیست

او که در آینه در حیرت ِ نیم خودش است

نیمه ی دیگر خود را چه بسا یادش نیست

صحبت ازکوچکی حادثه شد؛ در واقع

داشت می گفت مهم نیست مرا یادش نیست .

کاظم بهمنی

[ دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 19:47 ] [ شی وا.ش ] [ ]

از دور…

تورا دوست دارم

بی هیچ عطری…

آغوشی…

لمسی…

و یا حتی بوسه ای.

تنها دوستت دارم. از دور…

 

“مسیحا”

[ جمعه نهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 18:58 ] [ شی وا.ش ] [ ]

چقدر سخته گل آرزوهاتو تو باغچه ی دیگری ببینی و هزار بار تو خودت بشکنی…

اونوقت آروم زیر لب بگی

“گل من، باغچه ی نو مبارک”

[ جمعه نهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 18:57 ] [ شی وا.ش ] [ ]

همین جا درون شعرهایم بمان

تا وسوسه یِ دوستت دارم هایِ دروغینِ آدمها مرا با خود نبرد…

به سرزمین هایِ دورِ احساس ؛

من اینجا هر روز با تـو عاشقی می کنم بی انتها…

شعرِ من بهانه ایست برای مـا شدن دستهایمان..

تا تکرارِ غریبانه یِ جدایی را شکست دهیم……

[ دوشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 12:56 ] [ شی وا.ش ] [ ]

نـــــذرکــــردم سفـــره ای پهـــن کنــم…

از حـــرف های ناگفتــه دلـــم…

اگــر بـــرگــردی….

[ دوشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 12:55 ] [ شی وا.ش ] [ ]

دستهایت را که بازکنی…

به هیچ جا بند نیستم…

سقوط میکنم….

[ دوشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 12:50 ] [ شی وا.ش ] [ ]

علت بی خوابی ام..

را..

چگونه..

بگویم..

وقتی.. یاد.. تو.. از.. سقف.. اتاقم.. چکه.. میکند…

[ یکشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 20:9 ] [ شی وا.ش ] [ ]

مـــات شــدم از رفـتنت …

هیــچ مـیز شطـرنجی هـم در مــیان نـــبـود !

ایـن وســط فــقط یـک دل بـــود …

کـه دیگــر نـیست…

[ یکشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 20:8 ] [ شی وا.ش ] [ ]

[ یکشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۳ ] [ 18:7 ] [ شی وا.ش ] [ ]