چرا که می دانم…

می دانم که چه ها در سرزمین دلم خواهند کرد …

و من …

در برابرشان جز نگریستن چاره ای ندارم

 

 

[ چهارشنبه چهارم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:11 ] [ شی وا.ش ]
[ ]

شکست داده ام …

تنهایی را ….

از وقتی که یادت …

هیچ وقت تنهایم نگذاشته است….

 

 

[ چهارشنبه چهارم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:9 ] [ شی وا.ش ]
[ ]

داغ می شوم …

وقتی…

می دانم بوسه هایت…

دیگر برای من نیست…

[ چهارشنبه چهارم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:4 ] [ شی وا.ش ]
[ ]

[ چهارشنبه چهارم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 13:56 ] [ شی وا.ش ]
[ ]

سلام محمد جان پست بعدي رو براي تو ميزارم رمزشو كه ميدوني خودت گفتي سال تولدته بزن بخون ممنون..

[ چهارشنبه چهارم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 13:51 ] [ شی وا.ش ]
[ ]

هی فلانی میدانی؟ میگویند رسم زندگی چنین است:می آیند.. می مانند.. عادتت میدهند و میروند......!!

 

و تو نیز می آیی و در خود میمانی ... و تو تنها میمانی!!!!!

 

راستی نگفتی .... رسم تو هم چنین است؟!

 

تو هم مثل همهء فلانی ها هستی ...؟؟؟؟!

[ چهارشنبه چهارم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 13:45 ] [ شی وا.ش ]
[ ]

گفت: تو دختر قشنگی هستی. با شعوری 
این جور مقدمه را خوب می شناختم. خوبی ها را به تو می گفتند تا خوبتر ها را از تو دریغ کنند 

فریبا وفی | رویای تبت 

[ پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 18:33 ] [ شی وا.ش ]
[ ]

فت : چرا همه اش دنبال معنای دیگری هستی. این یک دوستی ساده است.
آب دهانم را قورت دادم. 
دوستی یک زن و مرد هیچ وقت ساده نیست. 
فریبا وفی | رویای تبت

[ پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 18:33 ] [ شی وا.ش ]
[ ]


ز اون گلـــه نـکــن … وقـتـــی تـــو جــا خـــالـــی دادی …! . . .

اون بغـلــــم کـــرد تـــا زمیـــن نـخــــورم….!!!

[ پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 18:32 ] [ شی وا.ش ]
[ ]

نوازشگر خوبی نبودی
ســـــــــــفید شده
تار مویی را که قســــــــــــم خوردی با دنــــــــــــــــــیا عوضش نمیکنی..

[ دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 12:32 ] [ شی وا.ش ]
[ ]